ELGAARD DATA

Webdesign

Ydelser
  Programmering
  Webdesign
  Systemplanlægning
  Systemopsætning
  Evalueringer
  Undervisning
  Sikkerhed
  Certificate Authority
Referencer
Kontakt
  Principper
Hos Elgaard Data har vi et princip: Hjemmesider skal være for alle! Alt for mange webdesignere glemmer, at såvel syns- og bevægshandicappede som personer med ældre eller ikke-mainstream computerudstyr også færdes på nettet. For de flestes vedkommende er nettet deres eneste vej til informationen.
Tilsvarende surfer mange via modem og har derfor lange download-tider. En del slår grafikken fra i browseren, mens andre simpelthen opgiver at se de sider, der har megen grafik. I alle tilfælde irriteres de, når de har brugt 5 minutters telefontid på at hente et overflødigt stykke animeret grafik.

Når man lægger en hjemmeside på nettet, vil man selvfølgelig gerne have, at så mange som muligt bruger den. Derfor er det vigtigt, at man tager hensyn til både synshandicap og downloadtid. Men man skal selvfølgelig også tage hensyn til ikke-handicappede med store skærme, høj opløsning og hurtige forbindelser.

Mange web-designere påstår, at de to ting ikke kan forenes; skal alle se siderne, må designet være kedeligt. Det har Elgaard Data gang på gang modbevist. Vi har netop specialiseret os i let tilgængelige sider med stilfuldt design.

Hos Elgaard Data laves alt webdesign som håndkodet HTML. Vores specialister har for længst opgivet de kommercielle WYSIWYG-editorer, som lover en masse, men har for mange begrænsninger og laver unødigt komplicerede tabel-strukturer og horder af overflødige HTML-tags. Med håndkodet HTML er de eneste begrænsninger dem, som HTML-standarden sætter, og man har fuld kontrol over, hvilke koder, der indsættes. Resultatet er sider, der fylder mindre og er hurtigere at indlæse.

Struktur, specifikationer og skabeloner
At lave et web-site er ikke kun at finde på et smart og praktisk design. Der skal også struktur på sitet. Jo flere sider, jo mere vigtigt er det med en overskuelig struktur - både den synlige struktur på selve siderne og den grundlæggende filstruktur, som vedligeholderne af systemet skal arbejde med. For at opbygge en sådan struktur må man altid gøre sig klart, hvad det er, man vil formidle, og til hvem. Elgaard Data kan hjælpe dels med analyse af tekniske behov, informationsstrategi og modtagergrupper, dels med udlægningen af selve strukturen.

Det vigtigste værktøj til vedligeholdelse af web-sider er skabeloner. Med de rette skabeloner sikres ensartethed på sitet og oprettelse af nye sider bliver en leg. Understøtter web-serveren Server Side Includes (SSI), kan man endda med fordel lave skabeloner til dette, så alle websider bliver dynamiske og dermed åbne for centrale ændringer i design m.m.

Bliver web-siderne lavet af eksterne leverandører eller af forskellige medarbejdere i samme virksomhed, bør der tillige udarbejdes specifikationer / designmanualer, så man kan sikre ensartethed på sitet.
Også andre forhold kan kræve, at der udarbejdes specifikationer; for eksempel hvis et eksisterende design skal overholde statens standard for netpublikationer.

Interaktivitet
World Wide Web har for længst bevist sit værd som en samling af en ufattelig mængde informationer. Men alt for få er opmærksomme på den stadig stigende interesse for interaktive hjemmesider og de muligheder, der ligger i interaktivitet.

Alt efter hjemmesidens karakter er der adskillige muligheder for interaktivitet. Det kan være alt fra database-/katalog-opslag, varebestilling og debatfora til on-line spil, beregningsmoduler eller værktøjer. Efterhånden er det fantasien, der sætter de fleste grænser.

Elgaard Data har stor erfaring i udvikling af CGI-scripts, JavaScript og Java-appletter. Vi deltager gerne i idéudvikling og behovsanalyser.