ELGAARD DATA

Sikkerhed

Ydelser
  Programmering
  Webdesign
  Systemplanlægning
  Systemopsætning
  Evalueringer
  Undervisning
  Sikkerhed
  Certificate Authority
Referencer
Kontakt
 

Et af de nyeste varme emne indenfor branchen er sikkerhed. Ord som SmartCard, firewall, kryptering, digital signatur osv. flyver gennem luften.

Alligevel har selv store firmaer længe ladet hånt om sikkerheden - nogle fordi de ikke mente det var vigtigt, men langt de fleste fordi de ikke vidste nok om, hvilke sikkerhedsaspekter, der har reel betydning for en virksomheds overlevelseschancer.

Ikke mindst i forbindelse med Internet er sikkerhed vigtig. Af de mere kendte eksempler på dette ses den omfattende "I Love You"-virus, hvis ødelæggende virkning kunne være stoppet med få, enkle sikkerheds-forholdsregler. Men sagen belyser meget godt, hvilke sikkerhedsproblemer, virksomhederne slås med: Manglende back-up, dårlig systemopsætning, manglende uddannelse af medarbejdere etc.

Også i forbindelse med udvikling af applikationer, bør sikkerhedsovervejelser tages med. Hvordan kan systemet bruges uden åbenlyst at kunne misbruges? Hvilke risici er der, og hvordan kan de minimeres?

Elgaard Data tilbyder sig som rådgiver og reviewer i sikkerhedsspørgsmål.

I forbindelse med digitale signaturer spiller certifikater en stor rolle. Elgaard Data fungerer som CA og udsteder elektroniske certifikater.