ELGAARD DATA

Systemplanlægning

Ydelser
  Programmering
  Webdesign
  Systemplanlægning
  Systemopsætning
  Evalueringer
  Undervisning
  Sikkerhed
  Certificate Authority
Referencer
Kontakt
  De fleste større problemer med edb kan henføres til dårlig systemplanlægning. Rodet netværksstruktur, underdimensionerede servere, dårligt databasedesign og fejlindkøbt software plager computerbrugere over hele landet.

Elgaard Data kan dels rådgive ved indkøb og planlægning af nye systemer, og dels udstikke retningslinier for langsigtet udbygning af eksisterende systemer.