ELGAARD DATA

Systemopsætning

Ydelser
  Programmering
  Webdesign
  Systemplanlægning
  Systemopsætning
  Evalueringer
  Undervisning
  Sikkerhed
  Certificate Authority
Referencer
Kontakt
  Et er at vedligeholde et eksisterende system, et andet er at opsætte et nyt. Et velopsat system kan spare megen tid for vedligeholderen, mens et mindre godt opsat system kan være kilde til daglig frustration og ekstraarbejde.

Elgaard Data kan bistå ved opsætning af nye systemer. Især har vi stor erfaring med opsætning af servere med det gratis styresystem Linux. Vi vil helt klart anbefale Linux som serversoftware frem for det dyre, ressourcekræævende og ustabile men desværre meget anvendte Windows NT.

Mange har installeret Windows NT på deres servere, fordi forhandlerens servicekontrakt kun omfattede dette. Med Elgaard Data har man muligheden for at kunne vælge en langt billigere og bedre løsning.

Elgaard Data har specialiseret sig i minimering af vedligeholdelse. Det kan ske ved alt fra udarbejdelse af scripts til vejledning mht. arbejdsgange. Hvad der kan hjælpe netop din virksomhed, afhænger primært af, hvilke daglige opgaver, der vejer tungest.