ELGAARD DATA

Referencer

Ydelser
  Programmering
  Webdesign
  Systemplanlægning
  Systemopsætning
  Evalueringer
  Undervisning
  Sikkerhed
  Certificate Authority
Referencer
Kontakt
  Elgaard Datas medarbejdere har bl.a. erfaringer fra:
Grønjordskollegiet
Udarbejdelse af webdesign
Planlægning af netværksstruktur, servere og internetforbindelse
Udarbejdelse af web-baseret brugeradministrationssoftware
H99
Udarbejdelse af elektronisk konferencesystem til Den Digitale Tunnel
Ordbogssystemet Sprogmaskinen til bl.a. MyCity
Katalog ONLINE - Tidsskrift for Fotografi & Video
Etablering af lukkede abonnent-områder
CGI-scripts til administration af passwords til samme
Kollegienet København - Kbhkol
Webdesign
CGI-script til automatisk vedligeholdelse af mailingliste
Roskilde Festivalradio
Diverse CGI-scripts til interaktive funfunktioner
Database-front-end til bandlister og forregistrering.
Universitetsradioen
System- og netværksplanlægning og -opsætning
Design af hjemmeside
Uddannelse af medarbejdere
Diverse CGI-scripts
Undervisningsministeriet
Vedligeholdelse af websider
Strukturering af mere end 7.000 websider
Udarbejdelse af web-skabeloner
Udformning af specifikationer til elektroniske publikationer
Undervisning af medarbejdere
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Tilretning af CGI-scripts i Perl.