ELGAARD DATA

CA

Ydelser
  Programmering
  Webdesign
  Systemplanlægning
  Systemopsætning
  Evalueringer
  Undervisning
  Sikkerhed
  Certificate Authority
Referencer
Kontakt
 

Elgaard Data tilbyder udstedelse af elektroniske certifikater til sine kunder, og fungerer dermed som Certificate Authority (CA).

Certifikater udstedt af Elgaard Data er kontrolleret mht. til indehaverens identitet.

Hvis din browser eller email-applikation ikke genkender Elgaard Datas rod-certifikat, kan det hentes ved tryk på linket herunder:

Installér Elgaard Datas rod-certifikat

Rod-certifikatet har SHA1-fingerprint 53:2B:FC:56:67:59:CB:A4:E3:AB:46:59:7F:59:DF:2C:53:E8:37:8F

Hvis du ønsker at få udstedt certifikater af Elgaard Data, bedes du kontakte security@elgaard.net.